Nostalgi Kullen

Mynta och Nelsons kull.

6 valpar. 3tikar 3hanar som tyvärr blev 2 efter ett upptäckt hjärtfel.

En väldigt harmonisk kull med olika individer som skiljde sig mkt åt.

Staffelinds YlvaLi Hd CB Ed 0, Excellent CK mm, 

Staffelinds Paradis Oskar bph

Staffelinds Salia Amalia bph